CIMSI

L’évaluation Citoyenne pour la promotion de la redevabilité sociale

L’évaluation demeure un hypothétique facteur de changement social et politique dans la mesure où elle n’est pas encore valorisée comme un outil pour le changement. Les portées des projets restent limitées en l’absence d’une vision de changement se traduisant par l’adoption de politiques publiques ayant reçu l’adhésion des différentes catégories

Read More

SIMSI: Fanatsaràna ny tamberin’andraikitra sy ny fandraisan’anjaran’ny olompirenena ho amin’ny fampandrosoana ny kaominina

Kaominina miisa 07 eto amin’ny Faritra Vakinankaratra no anisan’ny ahazo tombotsoa amin’ny Tetikasa SIMSI na « Sehatra Ifampierana Mampahomby ny Sampan-draharaha eny Ifotony ». Notanterahina ny zoma faha 15 marsa 2019 lasa teo tao amin’ny espace Le Rêve Antsirabe ny « Lanonana fanamarihana ny fanombohan’ity tetikasa ity teo amin’ny faritra Vakinankaratra ». Ny tanjon’ny tetikasa dia

Read More

SIMSI : Anisan’ny ahazo tombotsoa amin’ny Tetikasa SIMSI ireo Kaominina 04 ao anatin’ny distrikan’ny Taolagnaro.

Ny alakamisy 07 marsa 2019 lasa teo no notanterahana tao amin’ny « Chambre de Commerce et d’Industrie » tao Taolagnaro ny « Lanonana fanamarihana ny fanombohan’ny tetikasa SIMSI teo amin’ny faritra Anosy ». Ny Tetikasa Simsi izay tanterahin’ny ONG SAHA dia nahazo tohana avy amin’ny Banky Iraisam-pirenena izay mikatsaka indrindra ny fanatsaràna ny tamberin’andraikitra

Read More